Program do księgowości w Comarch ERP Optima – Wszystkie formy rozliczenia

Program do księgowości to książka przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość.
Oprogramowanie do księgowości w Comarch ERP Optima to aplikacja zawsze zgodna z przepisami.

Program do księgowości – Comarch ERP Optima

Program  do księgowości w ramach systemu Comarch ERP Optima jest rozbudowanym narzędziem, które obsługuje różne formy rozliczenia. W zależności od potrzeby użytkownik może wybrać taki moduł, który jest adekwatny do firmy i jej metod rozliczania.

Należy jednak pamiętać, że przejście z jednej formy rozliczenia do drugiej nie wymaga specjalistycznych importów, gdyż wystarczy zakupić kolejny moduł, a dane będą dostępne w nowym obszarze.

Comarch optima - program do księgowości
Comarch Optima to popularne rozwiązanie dla firm obsługujących książkę przychodów i pełną księgowość.

Księgowość w Comarch ERP Optima dzieli się więc na następujące obszary:

Książka przychodów i rozchodów (Księga Podatkowa)

Moduł książka podatkowa (KPiR) to dwa sposoby rozliczania firmy:

• Księga przychodów i rozchodów.

• Ewidencja przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Pełna księgowość:

Księga Handlowa

Moduł Księga Handlowa pozwala na obsługę firmy zgodną z Ustawą o Rachunkowości i generowanie wymaganych sprawozdań finansowych.

Aplikacja pozwala na automatyzację procesów księgowania, dzięki czemu praca staje się bardziej efektywna. To właśnie możliwość tworzenia własnych schematów księgowych wyróżnia system Comarch ERP Optima.

System pozwala także na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym z podatku VAT dzięki możliwości wysyłania deklaracji VAT-7.

Księga Handlowa Plus

Księga Handlowa w Comarch Optima posiada także rozbudowaną wersję, która nazywa się Księga Handlowa Plus. Moduł ten jest dostępny zarówno dla instalacji firmowych i dla biur rachunkowych. Pozwala na rozbudowanie księgowości o konta walutowe. Dodatkowo można tworzyć schematy księgowe (czyli pełna automatyzacja) pozwalające na księgowanie walut.

Dzięki temu modułowi możemy także tworzyć przeszacowania walut i przeglądać obroty i salda w walucie (to samo tyczy się dekretów).

Środki trwałe

W systemie księgowym możemy także nabyć dodatkowy moduł środki trwałe, który pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Moduł pozwala także:

  • generować odpisy amortyzacyjne (które można księgować) oraz plan amortyzacji,
  • rejestrować zdarzenia typu powiększenie i pomniejszenie wartości środka trwałego,
  • uwzględniać wartość przeszacowania środków trwałych,
  • ujmować amortyzację w sposób kosztowy i bilansowy

Ważne!

Program do księgowości Comarch ERP Optima to system, który jest zawsze zgodny z przepisami.

System można przetestować za darmo przez 60 dni. Podstawowa wersja programu po pobraniu zawiera moduły Faktury i Kasa/Bank. Aby uruchomić pozostałe moduły należy wejść w konfigurację i wyłączyć tryb uproszczony.

Zachęcam do przetestowania programu do księgowości tutaj (klikając na baner):

Bezpłatne demo Comarch ERP Optima
Pobierz demo Comarch ERP Optima na 60 dni!