CRM System w Comarch ERP Optima

CRM system w Comarch ERP Optima
System CRM w Comarch ERP Optima zarządza kontaktami z klientem.

CRM system dla Comarch ERP Optima

Każda firma, która chce mieć kontrolę nad zadaniami i ofertami powinna wdrożyć system do zarządzania relacjami z klientem. Comarch ERP Optima CRM to moduł, który pozwala użytkownikom na odnotowywanie kontaktów z klientem (nie ma znaczenia czy jest to wizyta handlowa, czy też kontakt telefoniczny). Dodatkowo moduł CRM pozwala na przygotowywanie ofert handlowych, które w łatwy sposób można przekształcić na zamówienie lub dokument sprzedażowy.

System CRM pozwala także na wystawiane faktur cyklicznych. Oznacza to, że firmy, które w regularny sposób fakturują swoich klientów mogą skutecznie ułatwić sobie swoją pracę.

Aby efektywniej zarządzać kontaktem z klientem, program pozwala na obsługę skrzynki pocztowej przez co użytkownik może wysyłać korespondencje bezpośrednio z Comarch ERP Optima (wydruki faktur, ponaglenia do zapłaty, potwierdzenia sald itd.).

Innym kanałem komunikacji jest możliwość wysyłania krótkich wiadomości typu SMS. Tą funkcjonalność można wykorzystać przy informowaniu klienta o stanie jego zamówienia, zlecenia lub o nieuregulowanych płatnościach.

CRM – system w wersji Plus

CRM system jest dostępny także w wersji rozszerzonej Plus, która dokłada ważną funkcjonalność windykacji. Jest to element, który pozwala użytkownikowi na definiowania schematów wysyłki ponagleń i przypomnień poprzez e-mail lub SMS. Schematy pozwalają także na automatyczne tworzenie zadań i kontaktów. W pewnych przypadkach można też zautomatyzować blokadę sprzedaży dla klientów zalegających z płatnościami.

System i moduł można przetestować za darmo przez 60 dni. Podstawowa wersja programu po pobraniu zawiera moduły Faktury i Kasa/Bank. Aby uruchomić pozostałe moduły należy wejść w konfigurację i wyłączyć tryb uproszczony.

Zachęcam do przetestowania modułu CRM (system). System można pobrać tutaj (klikając na baner):

Bezpłatne demo Comarch ERP Optima
Pobierz demo Comarch ERP Optima na 60 dni!